Polityka prywatności Votum Green Project S.A.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej zamieszczonej pod adresem:
https://votum-gp.pl/, zwanej dalej: Serwisem i zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i inne informacje dla użytkowników ww. Serwisu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Votum Green Project S.A. z siedzibą we Wrocławiu,53-012, przy ul. Wyścigowej 56i, biuro@votum-gp.pl.

2. Administrator powołał na Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania można uzyskać pisząc na adres: rodo@votum-gp.pl.

3. Administrator zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem zamieszczonych na stronie internetowej formularzy, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia za zgodą użytkownika informacji handlowej. Użytkownik może przekazać  Spółce za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej, dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, kod pocztowy, dane o położeniu nieruchomości, nr działki i klasę gruntu.

4. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celach, na podstawie przesłanek oraz przez okres czasu wskazany w tabeli. Podanie danych jest dobrowolne, zaś skutki niepodania danych opisano poniżej.

CEL PRZETWARZANIAPODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIACZAS PRZETWARZANIASKUTEK NIEPODANIA DANYCH
UTRZYMANIE KONTAKTU NAWIĄZANEGO PRZEZ  UŻYTKOWNIKA (CHAT, TELEFON, E-MAIL)PROWADZENIE KORESPONDENCJI/ROZMOWY NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO.DO CZASU WNIESIENIA SPRZECIWUBRAK MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA KORESPONDENCJI
PRZEDSTAWIENIE OFERTY HANDLOWEJ (MARKETING)ZGODA (ART. 6 UST. 1 LIT. A RODO) LUB PROŚBA O OFERTĘ (ART. 6 UST. 1 LIT. B RODO)DO MOMENTU WYCOFANIA ZGODYBRAK MOŻLIWOŚCI PRZEKAZANIA OFERTY HANDLOWEJ
WYŚWIETLANIE SPERSONALIZOWANYCH REKLAM (WIĘCEJ W SEKCJI „PROFILOWANIE” I „CIASTECZKA”)DZIAŁANIA MARKETINGOWE JAKO PRAWNIE UZASADNIONY INTERES (ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO)DO CZASU WYPEŁNIENIA CELÓW ANALITYCZNYCH lub USUNIĘCIA TZW. CIASTECZEK ZAPISANYCH W WYSZUKIWARCEBRAK MOŻLIWOŚCI WYŚWIETLENIA SPERSONALIZOWANYCH REKLAM
CEL PRZETWARZANIAPODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIACZAS PRZETWARZANIASKUTEK NIEPODANIA DANYCH
DOSTOSOWANIE STRONY DO POTRZEB I ZACHOWAŃ UŻYTKOWNIKÓW (WIĘCEJ W SEKCJI „CIASTECZKA”)ANALITYKA STRONY – REALIZACJA PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU (ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO)DO CZASU WYPEŁNIENIA CELÓW ANALITYCZNYCH lub USUNIĘCIA TZW. CIASTECZEK ZAPISANYCH W WYSZUKIWARCEBRAK MOŻLIWOŚCI PODJĘCIA DZIAŁAŃ ANALITYCZNYCH PRZEZ ADMNISTRATORA
USTALENIE, DOCHODZENIE LUB OBRONA ROSZCZEŃ CYWILNOPRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z SERWISEM LUB OFEROWANYMI USŁUGAMIUSTALENIE, DOCHODZENIE LUB  OBRONA ROSZCZEŃ – REALIZACJA PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU (ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO)DO UPŁYWU OKRESU PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ ZGODNIE KODEKSIE CYWILNYM ALBO ZASPOKOJENIA ROSZCZEŃ.BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ

5. Podane dane osobowe udostępnione będą na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom z GK VOTUM i innym podmiotom świadczącym wspierające działalność usługi IT, prawne, marketingowe, korespondencji i inne niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania, jak również innym podmiotom publicznym i innym podmiotom, jeśli przepisy prawa tego wymagają.

W przypadku możliwości złożenia oferty handlowej po wypełnieniu przez Użytkownika formularza dane będą przekazane przedstawicielowi spółki – DSA Investment S.A. we Wrocławiu, Al. Wiśniowa 47 i jej współpracownikom celem nawiązania kontaktu w celu przedstawienia oferty.

6. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo: (a) dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
(b) sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), (c) usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
(d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (e) przenoszenia danych osobowych(art. 20 RODO),
(f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dla realizacji z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 21 RODO), (g) cofnięcia w każdym czasie i bez podania przyczyny zgody, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, bez wpływu na zgodność czynności przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO), (h) prawo skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

7. Podane dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, w celu dopasowania usług, przy czym przed podjęciem decyzji będą weryfikowane przez pracownika bądź współpracownika Administratora.

Polityka plików cookies

Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, Serwis przechowuje zapytania HTTP, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających Serwis (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies, serwer Serwisu Spółki może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

 Pliki Cookies zawierają między innymi: IP komputera, informację zawartą w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności w Serwisie.

Wykorzystywanie plików Cookies

Zebrane pliki Cookies są przez Votum Green Project S.A. przechowywane w celach pomocniczych, służących do administrowania Serwisem – przez czas ich realizacji, a później w celach archiwalnych. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem Serwisu. Spółka wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu Serwisu do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

Google Analytics

 Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google.

 Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

 Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Bezpieczeństwo informacji

Spółka stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe Użytkownika były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

Zmiany w polityce prywatności

Votum Green Project S.A. zastrzega sobie prawo do aktualizacji obowiązującej politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach w Serwisie.

Wrocław, 08.12.2020 r.